PARTNERSTVÍ & SPOLUPRÁCE

Z více ohledů jsou vnímána a spojována jména tvůrců filmu Jindřicha Kohma  & Jana Hrušovského s jejich rodných městem – Kralupy nad Vltavou. Kořeny spolupráce sahají k prvnímu ročníku multižánrového (hudebně-divadelního) festivalu Magická noc trubadúrů, který se konal v Kralupech nad Vltavou v roce 2012. Nadšení z profesionálně připraveného festivalu s mezinárodní účastí kapel bylo předzvěstí důvěry ve schopnosti jeho pořadatele a dramaturga, který se následně ocitl v roli oficiálního životopisce Petra Štěpána (kniha vyjde v roce 2025). Bohatý filmový archiv tvůrců, jejich kontakty a dosavadní historická bílá místa na mapách v rámci československé hudební scény, vedli k nápadu rozšířit knižní projekt i na filmový.

PARTNERSTVÍ: Důležitém, partnerem projektu je vydavatelská společnost WARNER MUSIC CZECH REPUBLIC (mj. nástupce vydavatelství MONITOR), jejíž jednatel Vladimír Kočandrle potvrdil  poskytnutí autorských práv k filmovému dílu (jeho vydavatelství vlastní veškerá autorská práva na nahrávky kapel Hrdinové Nové Fronty a XIII. století a rovněž po právní stránce zastupuje umělce Petra Štěpána i nakladatelsky ).

OFICIÁLNÍMI PARNERY PROJEKTU JSOU:

LunArt Music

INA TV

TRIPO STEEL s.r.o. 

WARNER MUSIC CZECH REPUBLIC

Město KRALUPY NAD VLTAVOU

NÁKLADY PROJEKTU: Rozpočet filmového projektu projektu (natočení díla, střih, produkce, postprodukce, marketing, náklady na cestování atd.) je v současné době odhadován na částku cca 450 000 Kč. Projekt je v současné době financován výhradně ze zdrojů samotných tvůrců, kteří se v současné době pokoušejí o co největší finanční krytí projektu z více zdrojů.

Pro zajímavost: tvůrci filmu nacestovali za respondenty během pěti let  cca 6000 km, natáčeli na 29 lokacích s 35 respondenty ( s některými pro film zcela klíčovými i opakovaně). Jen na cestách a náběry hrubých materiálů strávili 300 hodin čistého času. Kvantifikování natočeného materiálu je teprve čeká, stejně jako odhad stráveného času ve střižně spojeného s výběrem nejlepších momentů a výpovědí včetně přepisu veškerých natočených replik do scénáře.

Momentka fotografa Zbyňka Trafiny z gratulačního ceremoniálu na Magické noci trubadúrů 5 (22. 10. 2022) – Petr Štěpán „60“ (zleva): Kateřina Krejčová, Petr Korál, Václav Cílek, Petr Štěpán a R.X.Thámo.